Lager och container

Lödöse Åkeri bedriver lagerverksamhet i Lödöse och Skepplanda. I Lödöse förfogar vi över 1.600 m2 lagerutrymme inomhus kallager. Vidare finns en upplagsplan på ca 5.000 m2 intill Göta Älv.

I Skepplanda är lagerytorna ca 40.000 m2 varav a 10.000 m2 och resterande är hårdgjord yta, där finns också fordonsvåg.